Vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển

Ngoài gói dịch vụ vận tải container đường biển đang được ưa chuộng hiện giờ, khâu giao nhận vận chuyển tại các cảng biển cũng được nhiều doanh nghiệp tìm đến và đem đó là giải pháp vận tải tối ưu.

Đối với hàng XK đóng trong contaner

*   Nếu gửi hàng nguyên (FCL)

–   Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác điền vào booking note và đưa cho đại diện hãng tàu để xin ký cùng với bản danh mục XK (cargo list)

–   Sau khi đăng ký booking note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để chủ hàng mượn

–   Chủ hàng lấy container rỗng về địa điềm đóng hàng của mình

–   Mời đại diện hải qian, kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám đinh (nếu có) đến kiểm tra và giám sát việc đóng hàng vào container. Sau khi đóng xong, nhân viên hải quan sẽ niêm phong, kẹp chì container

–   Chủ hàng vận chuyển và giao container cho tàu tại CY quy định, trước khi hết thời gian quy định (closing time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước khi tàu bắt đầu xếp hàng) và lấy biên lai nhanạ container để chở MR.

–   Sau khi container đã xếp lên tàu thì mang MR để đổi lấy vận đơn

*   Nếu gửi hàng lẻ (LCL):

–   Chủ hàng gửi booking note cho hãng tàu hoặc đạI lý của hãng tàu, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về hàng XK. Sau khi booking note được chấp nhận, chủ hàng sẽ thoả thuận với hãng tàu về ngày, giờ, địa điểm giao nhận hàng.

–   Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác mang hàng đến giao cho người chuyên chở hoặc đại lý taị CFS hoặc ICD quy định

–   Các chủ hàng mời đại diện hải quan kiểm tra, kiểm hoá, giám sát việc đóng hàng vào container của người chuyên chở hoặc người gom hàng. Sau khi hải quan niên phong kẹp chì container, chủ hàng hoàn thành nốt thủ tục để bốc container lên tàu và yêu cầu cấp vận đơn.

–   Người chuyên chở cấp biên lai nhận hàng hoặc một vận đơn chung chủ

–   Người chuyên chở xếp container lên tàu và vận chuyển đến nơi đến

Đối với hàng nhập khẩu

Đối với hàng không phải lưu kho, bãi tại cảng

Trong trường hợp này, chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác đứng ra giao nhận trực tiếp với tàu

–   Để có thể tiến hành dỡ hàng, 24 giờ trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu, chủ hàng phải trao cho cảng một số chứng từ:

+   Bản lược khai hàng hoá (2 bản)

+   Sơ đồ xếp hàng (2 bản)

+   Chi tiết hầm hàng (2 bản)

+   Hàng quá khổ, quá nặng (nếu có)

–   Chủ hàng xuất trình vận đơn gốc cho đại diện của hãng tàu

–   Trực tiếp nhận hàng từ tàu và lập các chứng từ cần thiết trong quá trình nhận hàng như:

+   Biên bản giám định hầm tàu (lập trước khi dỡ hàng) nhằm quy trách nhiệm cho tàu về những tổn thất xảy sau này.

+   Biên bản dỡ hàng (COR) đối với tổn thất rõ rệt

+   Thư dự kháng (LOR) đối với tổn thất không rõ rệt

+   Bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC)

+   Biên bản giám định

+   Giấy chứng nhận hàng thiếu (do đại lý hàng hải lập)

…………

–   Khi dỡ hàng ra khỏi tàu, chủ hàng có thể đưa về kho riêng để mời hải quan kiểm hoá. Nếu hàng không có niêm phong cặp chì phải mời hải quan áp tải về kho

–   Làm thủ tục hải quan

–   Chuyên chở về kho hoặc phân phối hàng hoá

Đối với hàng phải lưu kho, lưu bãi tại cảng

*   Cảng nhận hàng từ tàu:

–   Dỡ hàng và nhận hàng từ tàu (do cảng làm)

–   Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận (nhân viên giao nhận phải cùng lập)

–   Đưa hàng về kho bãi cảng

*   Cảng giao hàng cho các chủ hàng

–   Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vạn đơn gốc, giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để nhận lệnh giao hàng (D/O – delivery order). Hãng tàu hoặc đại lý giữ lại vận đơn gốc và trao 3 bản D/O cho người nhận hàng

–   Chủ hàng đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai

–   Chủ hàng mang biên lai nộp phí, 3 bản D/O cùng hoá đơn và phiếu đóng gói đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để ký xác nhận D/O và tìm vị trí hàng, tại đây lưu 1 bản D/O

–   Chủ hàng mang 2 bản D/O còn lại đến bộ phận kho vận để làm phiếu xuất kho. Bộ phận này giữ 1D/O và làm 2 phiếu xuất kho cho chủ hàng

–   Làm thủ tục hải quan qua các bước sau:

+   Xuất trình và nộp các giấy tờ:

.   Tờ khai hàng NK

.   Giấy phép nhập khẩu

.   Bản kê chi tiết

.   Lệnh giao hàng của người vận tải

.   Hợp đồng mua bán ngoại thương

.   Một bản chính và một bản sao vận đơn

.  Giấy chứng nhận xuất xứ

.   Giấy chứng nhận phẩm chất hoặc kiểm dịch nếu có

.   Hoá đơn thương mại…

+   Hải quan kiểm tra chứng từ

+   Kiểm tra hàng hoá

+   Tính và thông báo thuế

+   Chủ hàng ký nhận vào giấythông báo thuế (có thể nộp thuế trong vòng 30 ngày) và xin chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan

–   Sau khi hải quan xác nhận “hoàn thành thủ tục hải quan” chủ hàng có thể mang ra khỏi cảng và chở về kho riêng

Hàng nhập bằng container

*   Nếu là hàng nguyên (FCL)

–   Khi nhận được thông báo hàng đến (NOA) thì chủ hàng mang vận đơn gốc và giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để lấy D/O

–   Chủ hàng mang D/O đến hải quan làm thủ tục và đăng ký kiểm hoá (chủ hàng có thể đề nghị đưa cả container vè kho riêng hoặc ICD để kiểm tra hải quan nhưng phải trả vỏ container đúng hạn nếu không sẽ bị phạt)

–   Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, chủ hàng phải mang bộ chứng từ nhận hàng cùng D/O đến Văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O

–   Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng

*   Nếu là hàng lẻ (LCL):

Chủ hàng mang vận đơn gốc hoặc vận đơn gom hàng đến hãng tàu hoặc đại lý của người gom hàng để lấy D/O, sau đó nhận hàng tại CFR quy định và làm các thủ tục như trên.

Đối với hàng XK đóng trong contaner

*   Nếu gửi hàng nguyên (FCL)

–   Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác điền vào booking note và đưa cho đại diện hãng tàu để xin ký cùng với bản danh mục XK (cargo list)

–   Sau khi đăng ký booking note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để chủ hàng mượn

–   Chủ hàng lấy container rỗng về địa điềm đóng hàng của mình

–   Mời đại diện hải qian, kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám đinh (nếu có) đến kiểm tra và giám sát việc đóng hàng vào container. Sau khi đóng xong, nhân viên hải quan sẽ niêm phong, kẹp chì container

–   Chủ hàng vận chuyển và giao container cho tàu tại CY quy định, trước khi hết thời gian quy định (closing time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước khi tàu bắt đầu xếp hàng) và lấy biên lai nhanạ container để chở MR.

–   Sau khi container đã xếp lên tàu thì mang MR để đổi lấy vận đơn

*   Nếu gửi hàng lẻ (LCL):

–   Chủ hàng gửi booking note cho hãng tàu hoặc đạI lý của hãng tàu, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về hàng XK. Sau khi booking note được chấp nhận, chủ hàng sẽ thoả thuận với hãng tàu về ngày, giờ, địa điểm giao nhận hàng.

–   Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác mang hàng đến giao cho người chuyên chở hoặc đại lý taị CFS hoặc ICD quy định

–   Các chủ hàng mời đại diện hải quan kiểm tra, kiểm hoá, giám sát việc đóng hàng vào container của người chuyên chở hoặc người gom hàng. Sau khi hải quan niên phong kẹp chì container, chủ hàng hoàn thành nốt thủ tục để bốc container lên tàu và yêu cầu cấp vận đơn.

–   Người chuyên chở cấp biên lai nhận hàng hoặc một vận đơn chung chủ

–   Người chuyên chở xếp container lên tàu và vận chuyển đến nơi đến

Đối với hàng nhập khẩu

Đối với hàng không phải lưu kho, bãi tại cảng

Trong trường hợp này, chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác đứng ra giao nhận trực tiếp với tàu

–   Để có thể tiến hành dỡ hàng, 24 giờ trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu, chủ hàng phải trao cho cảng một số chứng từ:

+   Bản lược khai hàng hoá (2 bản)

+   Sơ đồ xếp hàng (2 bản)

+   Chi tiết hầm hàng (2 bản)

+   Hàng quá khổ, quá nặng (nếu có)

–   Chủ hàng xuất trình vận đơn gốc cho đại diện của hãng tàu

–   Trực tiếp nhận hàng từ tàu và lập các chứng từ cần thiết trong quá trình nhận hàng như:

+   Biên bản giám định hầm tàu (lập trước khi dỡ hàng) nhằm quy trách nhiệm cho tàu về những tổn thất xảy sau này.

+   Biên bản dỡ hàng (COR) đối với tổn thất rõ rệt

+   Thư dự kháng (LOR) đối với tổn thất không rõ rệt

+   Bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC)

+   Biên bản giám định

+   Giấy chứng nhận hàng thiếu (do đại lý hàng hải lập)

–   Khi dỡ hàng ra khỏi tàu, chủ hàng có thể đưa về kho riêng để mời hải quan kiểm hoá. Nếu hàng không có niêm phong cặp chì phải mời hải quan áp tải về kho

–   Làm thủ tục hải quan

–   Chuyên chở về kho hoặc phân phối hàng hoá

Đối với hàng phải lưu kho, lưu bãi tại cảng

*   Cảng nhận hàng từ tàu:

–   Dỡ hàng và nhận hàng từ tàu (do cảng làm)

–   Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận (nhân viên giao nhận phải cùng lập)

–   Đưa hàng về kho bãi cảng

*   Cảng giao hàng cho các chủ hàng

–   Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vạn đơn gốc, giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để nhận lệnh giao hàng (D/O – delivery order). Hãng tàu hoặc đại lý giữ lại vận đơn gốc và trao 3 bản D/O cho người nhận hàng

–   Chủ hàng đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai

–   Chủ hàng mang biên lai nộp phí, 3 bản D/O cùng hoá đơn và phiếu đóng gói đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để ký xác nhận D/O và tìm vị trí hàng, tại đây lưu 1 bản D/O

–   Chủ hàng mang 2 bản D/O còn lại đến bộ phận kho vận để làm phiếu xuất kho. Bộ phận này giữ 1D/O và làm 2 phiếu xuất kho cho chủ hàng

–   Làm thủ tục hải quan qua các bước sau:

+   Xuất trình và nộp các giấy tờ:

.   Tờ khai hàng NK

.   Giấy phép nhập khẩu

.   Bản kê chi tiết

.   Lệnh giao hàng của người vận tải

.   Hợp đồng mua bán ngoại thương

.   Một bản chính và một bản sao vận đơn

.  Giấy chứng nhận xuất xứ

.   Giấy chứng nhận phẩm chất hoặc kiểm dịch nếu có

.   Hoá đơn thương mại

+   Hải quan kiểm tra chứng từ

+   Kiểm tra hàng hoá

+   Tính và thông báo thuế

+   Chủ hàng ký nhận vào giấythông báo thuế (có thể nộp thuế trong vòng 30 ngày) và xin chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan

–   Sau khi hải quan xác nhận “hoàn thành thủ tục hải quan” chủ hàng có thể mang ra khỏi cảng và chở về kho riêng

Hàng nhập bằng container

*   Nếu là hàng nguyên (FCL)

–   Khi nhận được thông báo hàng đến (NOA) thì chủ hàng mang vận đơn gốc và giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để lấy D/O

–   Chủ hàng mang D/O đến hải quan làm thủ tục và đăng ký kiểm hoá (chủ hàng có thể đề nghị đưa cả container vè kho riêng hoặc ICD để kiểm tra hải quan nhưng phải trả vỏ container đúng hạn nếu không sẽ bị phạt)

–   Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, chủ hàng phải mang bộ chứng từ nhận hàng cùng D/O đến Văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O

–   Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng

*   Nếu là hàng lẻ (LCL):

Chủ hàng mang vận đơn gốc hoặc vận đơn gom hàng đến hãng tàu hoặc đại lý của người gom hàng để lấy D/O, sau đó nhận hàng tại CFR quy định và làm các thủ tục như trên.

Nguồn: http://hoabac.com/giao-nhan-hang-hoa-xuat-nhap-khau-chuyen-cho-bang-duong-bien/

Advertisements

Dịch vụ vận chuyển hàng Bắc Nam

Vô vàn công ty vận chuyển đường biển cung cấp dịch vụ chuyển hàng Bắc Nam theo yêu cầu, vì vậy những ai có nhu cầu có thể thoải mái đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Vận tải Hòa Phát chuyên Dịch vụ vận chuyển hàng Bắc Nam, Dịch vụ vận tải, ngoài dịch vụ vận chuyển hàng hóa Bắc Nam vận tải Hòa Phát còn có những dịch vụ chuyển hàng bằng đường bộ , chuyển hàng bằng đường biển, chuyển hàng bằng Container…..

+ ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI CHỌN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÒA PHÁT

Quý khách sẽ cảm thấy thật sự an toàn khi lựa chọn dịch vụ Vận tải Hòa Phát của chúng tôi với 100% hàng giá trị cao được công ty chúng tôi mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển, đối với các mặt hàng dể vỡ, dễ hư hỏng sẽ được đội giám sát hàng hóa Hòa Phát kiểm tra chặt chẽ, đóng gói lại đối với những mặt hàng chưa đạt yêu cầu. Những trường hợp hư hỏng , mất mát trong quá trình vận chuyển chúng tôi đảm bảo chịu trách nhiệm và sẽ đền bù như trong hợp đồng đã ký kết.

Lợi ích lựa chọn vận chuyển hàng Hòa Phát | Dịch vụ vận tải Hòa Phát

  1. Giá cả luôn cạnh tranh nhất, ổn định trong thời gian dài khi vận chuyển hàng Bắc Nam
  2. Luôn có xe chạy liên tục đảm bảo hàng hóa không bị tồn kho, hay trễ hẹn giao hàng
  3. Đội xe lớn đảm bảo mọi yêu cầu vận chuyển hàng hóa của quý khách, luôn đáp ứng kịp thời khi khách hàng yêu cầu
  4. Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hóa đơn biên nhận rõ ràng, chính xác đầy đủ
  5. Vận tải Hòa Phát Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi hàng hóa hư hỏng, mất mát hoặc xe giao hàng chậm trễ
  6. Nhân viên làm việc luôn thân thiện với khách hàng và nhiệt tình hết mình
  7. Có đội ngũ kỹ thuật khảo sát hàng hóa, tư vấn phương pháp vận chuyển kỹ lưởng, đảm bảo chi phí vận chuyển thấp nhất
  8. Đội bốc xếp, đóng gói, gia cố hàng hóa trước khi hàng lên xe, đảm bảo hàng hóa được an toàn nhất, sẽ không có trường hợp hàng bị móp mép, ẩm ướt, rách bao bì

Nguồn: http://vantaihoaphat.vn/dich-vu-van-tai-bac-nam

Vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ

Công ty vận chuyển An Tín Phong Express chuyên Vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ, gửi quần áo, bàn ghế gỗ, sách, tượng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá tốt mỗi ngày, ATP Express tự hào là Công ty chuyên tuyến vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ trong nhiều năm qua.

Công ty chuyển phát nhanh ATP Express chuyên về vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ, gửi hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan, chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan, chuyển phát nhanh đi Thụy Sĩ, Hà Lan và đi nước ngoài bằng hình thức chuyển phát nhanh bằng đường hàng không giá cạnh tranh nhất hiện nay.

Dịch vụ Công ty ATP Express chuyên về vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ, Gửi hàng hóa đi Thụy Sĩ, Hà Lan, Chuyển phát nhanh đi Thụy Sĩ, Hà Lan, Gửi hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Nauy, Bỉ, Czech và các nước khác trên toàn thế giới.

Thụy Sĩ, Hà Lan nằm ở phía Tây của Châu Âu, phía tây và phía bắc giáp với Biển Bắc. Các nước láng giềng ở phía đông và phía nam là Đức và Bỉ. Thụy Sĩ, Hà Lan có diện tích 41.526km2 với dân số 15,6 triệu người. Hầu hết người dân là người Thụy Sĩ, Hà Lan và ngôn ngữ chính thức là tiếng Thụy Sĩ, Hà Lan.

Ngày nay Thụy Sĩ, Hà Lan vẫn là một trong những nước phát triển nhất thế giới và năm 1998 Thụy Sĩ, Hà Lan được xếp thứ năm trong danh sách Quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF) về khả năng cạnh tranh quốc tế.

Thụy Sĩ, Hà Lan là một đất nước định hướng về quốc tế, là trung tâm thương mại toàn cầu và là của ngõ vào châu Âu. Con người Thụy Sĩ, Hà Lan rất thân thiện và vì vậy không có sự phân biệt chủng tộc thái quá.

Người Thụy Sĩ, Hà Lan đại diện cho hầu như mọi nhóm dân tộc và chủng tộc lớn trên thế giới, do đó sinh viên quốc tế gần như không cảm thấy xa lạ khi sống ở Thụy Sĩ, Hà Lan. Hầu hết các thành phố ở Thụy Sĩ, Hà Lan đều có sự đa dạng  lớn về chủng tộc với nhiều cộng đồng được thành lập vững chắc

Do nhu cầu vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ và ngược lại cũng không ngừng tăng lên. Với xu thế chung đó, Công ty ATP Express luôn mang đến cho quý khách hàng sự lựa chọn tốt nhất về giá cả, dịch vụ cũng như sự an toàn tuyệt đối trong quá trình chuyển hàng.

Công ty An Tín Phong Express chuyên cung cấp những dịch vụ vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Hà Lan giá rẻ bằng đường tàu biển và hàng không như sau.

– Chuyển phát nhanh hỏa tốc.
– Đóng gói hàng hóa.
– Bảo hiểm hàng hóa
– Nhận làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu
– Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và hàng không
– Nhận hàng tận nhà và giao hàng tận tay người nhận
– Làm thủ tục hải quan nhanh chóng.
– Thông báo cho khách hàng khi hàng đi và  đến cho người nhận
– Lấy hàng tận nơi khi khách gửi hàng
– Bảo đảm không hư hại mất mát xảy ra.

Nguồn: http://antinphong.com/van-chuyen-hang-di-ha-lan-gia-re/

Giải pháp vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Doanh nghiệp anh chị thường xuyên có những mặt hàng, dòng sản phẩm… cần được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam . Như anh chị đã biết chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không thường cao hơn nhiều so với đường biển nhưng nó lại có một đặc điểm nổi bật hơn là : hàng hóa được tới nơi tập kết lại nhanh hơn nhiều so với việc vận chuyển bằng con đường khác.

Nếu anh chị khách hàng mong muốn giảm được chi phí vận chuyển đều đặn trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh của mình .Thì giải pháp lựa chọn vận chuyển bằng đường biển là một trong nhưng giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp tốt nhất hiện nay.

Đặc điểm nổi bận vẩn chuyển đường biển của DOTA TRADING CO., LTD

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển hàng xuất từ các cảng nội đội địa và ngoại địa đi tất cả các cảng trong nước và trên thế giới với giá cả cạnh tranh và lịch vận chuyển phù hợp với các cảng nội địa của của các quốc gia có nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Đức , Anh…Các loại mặt hàng gồm quần áo, trang trí nội thất, nhựa, móc áo, vải, thủy hải sản đông lạnh … và đặc biệt là hàng nguy hiểm.

Dịch vụ vận chuyển đường biển nội địa từ các cảng nằm trong khu vực lãnh thổ quốc gia Việt Nam với chi phí hợp lý và đúng thời gian.

Dịch vụ vận chuyển hàng nhập từ các cảng trên thế giới về các cảnh nội địa tại Việt Nam theo các phương thức giao hàng khác nhau như nhận hàng tại cảng (CY-CY), nhận hàng tại xưởng (DOOR–CY) và giao hàng đến tận tay người nhận (DOOR-DOOR)… đều dựa theo thông lệ điều ước quốc tế Incorterm 2012.

Chúng tôi tạo cầu nối cho doanh nghiệp xuất khẩu ra ngước ngoài như thế nào

Khác với nhiều doanh nghiệp làm trong ngành vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài chúng tôi : ngoài việc cung cấp dịch vụ trên chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp cho các nhà xuất khẩu các quy định, thông tin cần thiết tại cảng đến, đồng thời thực hiện công việc tư vấn cho các nhà nhập khẩu về chính sách và các quy định liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển.

nguồn: http://dogenta.com/van-chuyen-duong-bien

Giao nhận Việt An – giao nhận bằng cả niềm tin

Norway là một thị trường quốc tế thu hút rất nhiều nguồn lực đầu tư, cũng như rất nhiều cá nhân, tổ chức tới lập nghiệp. Chính vì thế nhu cầu vận chuyển hàng hoá tới Norway ngày càng phát triển. Nắm bắt được điều này, Giao nhận Việt An thành lập công ty vận chuyển hàng hoá từ Việt Nam đi Norway và ngược lại.

Giao nhận Việt An được thành lập và phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Vài năm trở lại đây, công ty đã mở rộng chi nhánh ra ngoài Bắc và đặt trụ sở văn phòng tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giao nhận Việt An không chỉ chuyển hàng đi Norway mà còn chuyển và nhập hàng từ rất nhiều quốc gia khác. Công ty chuyên nhập các sản phẩm từ Norway, Ca-na-da, Nhật Bản… về Việt Nam và cung cấp các mặt hàng đặc trưng của Việt Nam như thuốc bắc, thuốc nam, hải sản, đặc sản quê hương ra nước ngoài. Giao nhận Việt An tự hào là công ty chuyển phát hàng quốc tế nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm. Với mỗi dịch vụ chuyển hàng đi Norway, khách hàng có thể tiết kiệm 20% cước phí vận chuyển. Công ty nhận chuyển các loại mặt hàng đi Norway kể cả các loại hàng khó như thuốc lá, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… Khi sử dụng dịch vụ chuyển hàng đi Norway của công ty, khách hàng sẽ cảm nhận được ưu điểm của công ty này so với các công ty khác. Đó là thời gian vận chuyển nhanh chóng, mọi thủ tục, giao dịch đơn giản, hàng hoá đảm bảo nguyên vẹn, chuyển hàng tới đúng địa chỉ, bồi thường hàng hoá khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt hơn, giao nhận Việt An còn nhận gửi hàng tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực ít dân cư sinh sống.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và chính xác, đội ngũ nhân viên đóng gói thành thạo và nhanh chóng, khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ chuyển hàng của công ty rất hài lòng và tin tưởng. Công ty luôn không ngừng phấn đấu và hoàn thiện dịch vụ của mình để có thể trở thành dịch vụ vận chuyển hàng đi Norway tốt nhất Việt

Du lịch bằng đường biển nội địa vẫn chưa phát triển

Theo Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch), Việt Nam hiện chưa có đội tàu khách du lịch đạt chuẩn quốc tế (về an toàn hàng hải, dịch vụ trên tàu và đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp) hoạt động cận duyên, thực hiện các chương trình du lịch dài ngày cho du khách muốn khám phá dọc bờ biển Việt Nam.

Trước đó, Vinashin có đưa tàu Hoa Sen vào hoạt động dọc bờ biển Việt Nam nhưng hiệu quả khai thác rất thấp, do đây không phải là tàu biển du lịch thật sự và công tác tiếp thị thu khách của Vinashin rất hạn chế.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ Lữ hành, thực chất tàu Hoa Sen là chiếc phà biển hoán cải, không có thiết kế và phương án dịch vụ, kết nối tour tại các điểm trên đất liền. Chính vì vậy, lượng khách đi du lịch bằng tàu Hoa Sen giảm và tàu phải ngưng hoạt động và bảo dưỡng.

Theo thống kê, hiện Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tàu biển hoạt động với hơn 430 tàu du lịch, trong đó hơn 130 tàu có phòng ngủ cho khách lưu đêm trên biển. Tuy nhiên, những tàu biển này là loại nhỏ, chỉ sử dụng ở những vùng biển lặng.

Với chiều dài bờ biển hơn 3.200km gồm 20 bãi biển đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều điểm du lịch nổi tiếng, Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch trên tuyến biển nội địa.

Cách đây vài năm, Saigontourist và đối tác nước ngoài muốn liên doanh hình thành tour du lịch ven biển nhưng do thủ tục rườm rà nên phía đối tác nước ngoài đã hủy kế hoạch trên.

Hiện nay vẫn chưa doanh nghiệp du lịch nào có tiềm lực đầu tư khai thác loại hình tour du lịch đường biển nội địa, khác hẳn so với sự phát triển của nhiều công ty vận tải đường biển nội địa hiện giờ.

Theo TTXVN/Vietnam

Nguồn: http://dungoanviet.com/tic-tuc-chi-tiet/du-lich-bang-duong-bien-noi-dia-van-chua-phat-trien

Những loại giấy tờ cần lưu ý khi vận chuyển hàng hóa đường bộ

Nếu bạn chưa biết hoặc chỉ mới lần đầu vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc vận chuyển hàng hóa nội địa thì bạn nên đọc kĩ bài này nhé. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro khi vận tải hàng hóa Bắc Nam hoặc đi xa.

Bạn đang có ý định vận chuyển những kiện hàng hóa của mình đi xa, nếu bạn đã từng phụ trách vận tải hàng hóa Bắc Nam cho công ty thì chắc chắn bạn đã biết rất nhiều về những thủ tục về vận tải hàng hóa và giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa đi xa. Nhưng nếu bạn lần đầu chuyển hàng hoặc bạn chưa biết về những quy định về vận tải thì bạn nên đọc kĩ bài này nhé. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro khi vận tải hàng hóa đường biển nói chung và đường bộ nói riêng đó :

Những giấy tờ cần phải có của công ty vận chuyển hàng hóa đường bộ

– Giấy tờ xe : Giấy đăng ký xe ô tô, Giấy chứng nhận bảo hiểm các loại, Sổ nhật trình chạy xe , Phù hiệu xe chạy hợp đồng…

– Giấy tờ của chủ phương tiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải theo ngành nghề cụ thể.

— Giấy lưu hành cho xe quá khổ, quá tải (nếu có).

– Giấy tờ của người điều khiển phương tiện: giấy phép lái xe phù hợp với xe đang điều khiển, giấy chứng nhận tập huấn lái xe…

– Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn ký thuật và bảo vệ môi trường( gọi tắt là giấy chứng nhận kiểm định ), được dán tem kiểm định .

– Các loại giấy tờ khác: Hợp đồng vận chuyển, giấy đi đường, phiếu thu cước, giấy gửi hàng,…

– Hợp đồng vận chuyển

Những giấy tờ khách hàng cần cung cấp cho bên vận chuyển

Theo thông tư số 94/2003/TTL , hàng hóa trên đường vận chuyển phải có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc Hàng hóa là hợp pháp ngay tại thời điểm kiểm tra và cụ thể như sau:

 

Cơ sở kinh doanh bán lẻ hàng hóa cho người tiêu dùng có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hợp đồng nhưng phải lập bản kê bán lẻ hàng hóa theo từng lần bán hàng , từng loại hàng…

Hàng hóa xuất kho để bán, đưa đi trao đổi, biếu, tặng hoặc tiêu dùng nội bộ: phải có giá trị gia tăng hoặc hợp đồng bán hàng đúng với số lượng và giá trị của số hàng đã xuất bán.

Hàng hóa xuất giao cho đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất kinh doanh quy định hưởng hoa hồng có thể sử dụng 1 trong hai cách lập HĐ, chứng từ như sau:

– Sử dụng HĐ giá trị gia tăng hoặc HĐ bán hàng

– Sử dụng phiếu xuất hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ

Cơ sở kinh doanh xuất nguyên liệu đưa đi gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất hàng đưa gia công kèm theo hợp đồng gia công. Khi trả lại, cơ sở gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất sản phẩm gia công trả lại cho đơn vị thuê gia công kèm theo hợp đồng gia công

Hàng hóa của công ty đưa đi bán lưu động hoặc dự hội chợ triển lãm phải có lệnh điều động nội bộ cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giao cho người vận chuyển.

Đối với hàng hóa bị sai quy cách, chất lượng phải xuất trả lại bên bán phải có 1 trong các loại hợp đồng như: HĐ giá trị gia tăng, HĐ bán hàng hoặc HĐ tự in để làm chứng từ lưu thông trên đường.

Cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa -kể cả cơ sở gia công HH xuất khẩu khi xuất khẩu phải có 1 trong các loại hợp đồng sau : HĐ giá trị gia tăng, HĐ bán hàng hoặc HĐ tự in để làm chứng từ lưu thông trên đường

Các sản phẩm là hàng hóa mà người bán không thuộc đối tượng phải lập Hợp đồng bán hàng bao gồm:

– Các cơ sở mua sản lâm, thủy, hải sản do người dân sản xuất, khái thác phải lập hợp đồng thu mua hàng lâm sản, thuỷ, hải sản, nông sản theo theo mẫu số 06/TMH-3LL ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính.

– Đối với đồ dùng của cá nhân do người sử dụng trực tiếp bán ra, cơ sở kinh doanh mua lại để bán hay nhận hàng ký gửi bán phải lập bảng kê mua hàng, nhận hàng ký gửi bán

Hàng hóa được điều động nội bộ từ cơ sở kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng hạch toán hoặc ngược lại phải có

– Hợp đồng giá trị gia tăng hoặc HĐ bán hàng;

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Nguồn: http://lienanhcorp.com/khi-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bo-can-luu-y-nhung-loai-giay-gi